Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zobowiązania

Lubsza, dn.29.05.2007r.

Dotyczy: wymagalnych zobowiązań.

Zgodnie z zapisami art.14 pkt.2b ustawy z dnia 30 czerwca 2005ro finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r nr249, poz.2104 z późniejsz. zm.) informuję iż Gmina Lubsza na dzień 31 grudnia 2006r nie ma wymagalnych zobowiązań.

Lubsza, dn.27.05.2008r.

Dotyczy: wymagalnych zobowiązań. Zgodnie z zapisami art.14 pkt.2b ustawy z dnia 30 czerwca 2005ro finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r nr249, poz.2104 z późniejsz. zm.) informuję iż Gmina Lubsza na dzień 31 grudnia 2007r nie ma wymagalnych zobowiązań.

 

WÓJT GMINY

inż. Wojciech Jagiełłowicz

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszyw dniu: 29.05.2008r.

Wersja XML