Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko ds. ochrony środowiska

1. Przy  znakowaniu  akt  używa się  symbolu  “OŚ”

2. Podstawowy  zakres  działania  obejmuje :

1) przygotowywanie  wystąpień  do  służb  i  inspekcji w przypadku wystąpienia  bezpośredniego zagrożenia  społeczności lokalnej  w zakresie bezpieczeństwa :

2)   zapewnienie  warunków  niezbędnych  do  ochrony  środowiska,

3)   wykonywanie  zadań wynikających  z  ustawy   Prawo  ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

4)   opracowywanie  planów ochrony  terenów zieleni ,

5)   prowadzenie  spraw związanych  z  Gminnym  Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

6)  Rejestracja psów należących do ras uznanych za niebezpieczne.

Wersja XML