Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 Podstawowy zakres  działania  obejmuje : 

  Organizację  działań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  ,  ochrony  przeciwpożarowej  w  Urzędzie  , w  tym :

a)     przeprowadzanie  szkoleń  i  sprawdzianów  w tym zakresie ,

b)     opracowywanie  instrukcji  i  regulaminów  oraz  projektów  systemów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony  przeciwpożarowej ,

c)      realizację  zaakceptowanych  przez  Wójta  zaleceń  PIP.

 


Wersja XML