Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej

Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej

 

1. Przy znakowaniu akt używa się symbolu „WOC”

2.Podstawowy zakres działania obejmuje :

    1)  przygotowywanie  ludności  na  wypadek  wojny  oraz  wykonywanie  innych   zadań  w  ramach  powszechnego  obowiązku obrony, określonych  w  ustawach ,

     2) organizowanie  wykonywania  przez jednostki organizacyjne  Gminy  zadań w  ramach  powszechnego  obowiązku  obrony , w  tym ustalania zadań szczegółowych  oraz  trybu  ich  realizacji,

     3) współdziałanie  w zwalczaniu  klęsk  żywiołowych  i usuwaniu  ich  skutków ,

     4) uwzględnianie postulatów  dotyczących  potrzeb  sił  zbrojnych  i  obrony cywilnej  przekazywanych  przez  organy  wojskowe  upoważnione przez  Ministerstwo  Obrony  Narodowej  lub organy  obrony cywilnej,

   5)  przygotowanie  formacji  obrony  cywilnej  do  prowadzenia  akcji ratowniczej,

   6)  nakładanie  obowiązków  w  ramach  powszechnej  samoobrony  ludności ,

   7) wykonywanie  czynności  wynikających  z  ustawy  o powszechnym obowiązku obrony  RP  oraz  współdziałanie  w  tych  sprawach  z 

       organami wojskowymi:

 - rejestracja przedpoborowych,

- współudział w  przeprowadzeniu poboru,

- współpraca  z  gminami,  jednostkami  wojskowymi,  Wojskową Komendą Uzupełnień i policją w  realizacji  zadań związanych z  obronnością  RP,

  8) koordynowanie akcji  kurierskiej

  9) sporządzanie wniosków reklamacyjnych

  8)  realizowanie zadań  dotyczących  działania  straży  pożarnych

Wersja XML