Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowy zakres działania obejmuje :

    1) przygotowywanie do wysyłania i przekazywanie korespondencji do Urzędu

        Pocztowego

     2) przynoszenie korespondencji z Urzędu Pocztowego

     3) udzielanie interesantom informacji o sposobie załatwienia sprawy

     4) pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej przy załatwieniu danej

         sprawy

5)obsługa kserokopiarki

6) segregowanie  pism  wg  stanowisk  pracy  i  przekazywanie  Wójtowi  oraz  Sekretarzowi  Gminy  do  dekretacji ,

7)   wpisywanie  przesyłek  wartościowych  do  rejestru  i przekazywanie   za  pokwitowaniem  na  właściwe  stanowisko ,

8)     ewidencjonowanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

 
Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4213256
w tym miesiącu: 14434
dzisiaj: 1290

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1