Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowy zakres działania obejmuje :

    1) przygotowywanie do wysyłania i przekazywanie korespondencji do Urzędu

        Pocztowego

     2) przynoszenie korespondencji z Urzędu Pocztowego

     3) udzielanie interesantom informacji o sposobie załatwienia sprawy

     4) pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej przy załatwieniu danej

         sprawy

5)obsługa kserokopiarki

6) segregowanie  pism  wg  stanowisk  pracy  i  przekazywanie  Wójtowi  oraz  Sekretarzowi  Gminy  do  dekretacji ,

7)   wpisywanie  przesyłek  wartościowych  do  rejestru  i przekazywanie   za  pokwitowaniem  na  właściwe  stanowisko ,

8)     ewidencjonowanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

 
Wersja XML