Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 Podstawowy  zakres  działania  obejmuje :

1)     prowadzenie rejestru  wydawanych  delegacji ,

2)     dbanie  o  tablice  ogłoszeniowe  w  gmachu  Urzędu  Gminy ,

3)     prenumerowanie  (  w  porozumieniu  z  Wójtem  i  Sekretarzem )  czasopism ,   biuletynów , dzienników  itp.  niezbędnych  w  pracy  Urzędu

4)     obsługa  narad i  spotkań  organizowanych  przez  Wójta  i  Sekretarza  Gminy ,

5)     prowadzenie  rejestru  umów  dotyczących  używania samochodów  prywatnych  do celów  służbowych.

6)     prowadzenie  kancelarii  tajnej ,

7)       oznaczanie  informacji  niejawnych  w  sposób  ustawowo  określony.

 

 

 


Wersja XML