Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

1. Przy  znakowaniu  akt  używa  się  symbolu  “IN”

2.Podstawowy  zakres  działania  obejmuje :

1) Realizację  zadań  wynikających  z  ustawy  o  dostępie  do  informacji  niejawnych , a  w  szczególności :

  1. określenie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  ochrony  informacji  niejawnych ,
  2. zapewnienie  środków  ochrony  fizycznej  informacji  niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych , przekazywanych  i  przechowywanych  w  Urzędzie  Gminy ,
  3. szkolenie  pracowników  w  zakresie  ochrony  informacji  niejawnych.
Wersja XML