Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 Podstawowy  zakres  działania  obejmuje :

1)     Wdrażanie  i  eksploatację  systemów  komputerowych  w  Urzędzie  , a  w  szczególności :

a)     zakup sprzętu  komputerowego  i  oprogramowania  oraz  zabezpieczenie  dla  niego  serwisu gwarancyjnego  i  pogwarancyjnego  -  w  uzgodnieniu  z  Sekretarzem  Gminy ,

b)     zabezpieczenie  danych  z  wdrożonych  systemów  komputerowych  oraz  odpowiadającej  im  dokumentacji ,

c)      zakup  i  prowadzenie  ewidencji  materiałów  eksploatacyjnych  do  sprzętu  komputerowego ,

d)     opracowywanie  koncepcji  komputeryzacji  nowych  dziedzin , w  porozumieniu  z  Sekretarzem ,

e)     wykonywanie  kopii  bezpieczeństwa  na  wypadek  awarii .

2)     wykonywanie  zadań administratora  danych  wynikających  z  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych ,

3)     prowadzenie biura Rady Gminy

 


Wersja XML