• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Do  podstawowego  zakresu  działania  stan.  ds.  obsługi  kasy i archiwum należy:

1)     dokonywanie  wypłat  na   podstawie   zatwierdzonych  dowodów  kasowych    ( list  płac  ,  rachunków  ,  dowodów  wewnętrznych  ) ,

2)      sprzedaż znaczków  skarbowych  i prowadzenie  dokumentacji  w tym zakresie ,3)     przechowywanie  wartości  pieniężnych  w  warunkach  zapewniających  ich  należytą  ochronę  wg  obowiązujących w  tym  zakresie  przepisów ,4)     prowadzenie  odpowiedniej  gospodarki  kasowej ,5)     prowadzenie  zakładowego  archiwum  wg  obowiązujących w  tym  zakresie  przepisów.6)     zaopatrzenie  materiałowo – techniczne  na  cele  administracyjne   

           ( materiałów  i  pomocy  biurowych ),

7)  zabezpieczenie  Urzędu  w  pieczęcie  ,

8)  prowadzenie  magazynku  materiałów  biurowych . 

 


Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4087090
w tym miesiącu: 46655
dzisiaj: 1606