Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stan.  ds.  obsługi  kasy i archiwum

Do  podstawowego  zakresu  działania  stan.  ds.  obsługi  kasy i archiwum należy:

1)     dokonywanie  wypłat  na   podstawie   zatwierdzonych  dowodów  kasowych    ( list  płac  ,  rachunków  ,  dowodów  wewnętrznych  ) ,

2)      sprzedaż znaczków  skarbowych  i prowadzenie  dokumentacji  w tym zakresie ,

3)     przechowywanie  wartości  pieniężnych  w  warunkach  zapewniających  ich  należytą  ochronę  wg  obowiązujących w  tym  zakresie  przepisów ,

4)     prowadzenie  odpowiedniej  gospodarki  kasowej ,

5)     prowadzenie  zakładowego  archiwum  wg  obowiązujących w  tym  zakresie  przepisów.

6)     zaopatrzenie  materiałowo – techniczne  na  cele  administracyjne ( materiałów  i  pomocy  biurowych ),

7)  zabezpieczenie  Urzędu  w  pieczęcie 

 

 

 

 

Wersja XML