• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Do  podstawowego  zakresu  działania  stan.  ds. płac należy:

1)     obliczanie  zarobków  i  dokumentowanie  wypłat,

2)     ewidencjonowanie  zarobków  pracowników dla  celów  podatkowych  i  obliczeń  należności  na  rzecz  ZUS,

3)     prowadzenie  spraw  związanych  z  ubezpieczeniem  społecznym  pracowników  i członków  ich  rodzin,

4)     prowadzenie  spraw  związanych  z  ubezpieczeniem  grupowym  pracowników

5)     załatwianie  wniosków  dotyczących  przejścia  na  rentę lub  emeryturę,

6)     sporządzanie  obowiązujących  sprawozdań  dotyczących  funduszu  płac .

7)  prowadzenie  księgowości  Pracowniczej  Kasy  Zapomogowo  Pożyczkowej .


Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4148398
w tym miesiącu: 27491
dzisiaj: 2121

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1