• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Podstawowy zakres  działania  obejmuje : 

    1)   koordynowanie i nadzorowanie w terenie zadań inwestycyjnych

          i remontowych  realizowanych na obiektach gminnych,

    2)   prowadzenie nadzorów inwestorskich w ramach posiadanych

          uprawnień,

    3)   udział w odbiorach, przeglądach gwarancyjnych, sporządzanie stosownych

          protokołów   odbioru robót i z przeglądów na obiektach gminnych,

    4)   współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie

          przygotowywania i sporządzania  stosownych dokumentacji projektowo –

          kosztorysowych i sporządzania umów na roboty budowlane, oraz ich

          zakończenia i zgłaszania  obiektów do użytkowania,

    5)   udział w komisja przetargowych,

 

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3926343
w tym miesiącu: 62637
dzisiaj: 1447