Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej

Stanowisko  ds.  ewidencji  ludności  i działalności gospodarczej :

 

1. Przy znakowaniu akt używa się symbolu „EWL”

2. Podstawowy zakres działania obejmuje :

1) prowadzenie  ewidencji  ludności,

2) upowszechnianie   numerów  ewidencyjnych  w  dokumentacji  ewidencyjno – dowodowej   w  ramach  tworzenia  Centralnego  Banku  Danych  “PESEL “ ,

3) współdziałanie  z  organami  policji  w  zakresie  przestrzegania  dyscypliny  meldunkowej ,

4) przygotowywanie  decyzji  administracyjnych  w  sprawach  zameldowania    lub  wymeldowania  z   urzędu  na  podstawie  ustawy o  ewidencji  ludności  i  dowodach  osobistych ,

5) Udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego zbioru PESEL

6) sporządzanie  spisów  wyborców  w  zarządzonych  wyborach  do  , Sejmu  i  Senatu  RP ,  Prezydenta RP, wyborach do organów samorządu terytorialnego  oraz  referendach ,

7) ewidencja  działalności  gospodarczej  osób fizycznych  i  jednostek  organizacyjnych nie  mających osobowości  prawnej.

8) udostępnianie danych z ewidencji działalności gospodarczej,

9) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy zgodnie  z ustawą o usługach turystycznych - ewidencja usług hotelarskich  prowadzonych w gospodarstwa rolnych, ewidencja pół biwakowych,

10) prowadzenie spraw związanych z urzędowym nazewnictwem miejscowości.

 

 

Wersja XML