• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

URZĄD  STANU  CYWILNEGO

URZĄD  STANU  CYWILNEGO .

  1. Przy znakowaniu  akt  używa  symbolu  “USC”
  2. Do  zakresu  działania  i  kompetencji  kierownika  należy :

1) przyjmowanie oświadczeń  wynikających z  przepisów  ustawy  -  kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  oraz ustawy  prawo  o  aktach  stanu  cywilnego,

2) wydawanie  decyzji  przewidziane  w  ustawach  -  prawo  o  aktach  stanu  cywilnego  i  kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy ,

3) prowadzenie  księgi  aktów  urodzeń ,  małżeństwa  i  zgonów  , dokonywanie  wzmianek  dodatkowych  i  przypisów  ,  wystawianie  stosownych  zaświadczeń,

4) sporządzanie  aktów  małżeństwa  na  podstawie  zaświadczeń przekazanych  przez  Kościoły  i  Związki  Wyznaniowe,

5) sporządzanie  aktów   urodzeń  i  zgonów,

6) prowadzenie  archiwum  USC,

7) wydawanie  dokumentów  stwierdzających  tożsamość,

8) udzielanie  stronom  i  instytucjom  ,  które  udowodnią  swój  interes  prawny    wszelkich  informacji z  archiwum  dokumentów  dowodowo – osobowych ,

9) organizowanie uroczystości  związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim,

10) wydawanie  pozwoleń  na  zgromadzenia  publiczne  ,

11) udzielanie  pozwoleń  na  prowadzenie  zbiórek  publicznych .

12) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

13) Współdziałanie z jednostkami opieki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy.

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3987808
w tym miesiącu: 34580
dzisiaj: 992