• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka przestrzenna

1) Rysunek - plan_gminy_Lubsza TIFplan_gminy_lubsza.tif

2) uchwala w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza  DOCuchwala_o zagodpod_przestrzennym.doc

3) uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza dla działki nr 282 we wsi Borucice

4) uchwala w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza dla działki nr 84/12 w Michałowicach  DOCuchwala nr 179.doc PDFuchwala nr 179 zal1.pdf

5) uchwała w srawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza - dla obrębu Kościerzyce dz. nr 250/7, 250/5 i 250/3, PDFuchwala nr 145-2012.pdf

6) uchwała w srawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza - dla obrębu Lubsza dz. nr 173/8,   zal nr 1 PDFuchwala nr 330-2010.pdf

7) uchwała w srawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza DOCplan.doc  DOCuchwala nr 133 zal 3.doc DOCuchwala nr 133 zal 2.doc DOCuchwala nr 133 zal 2.doc

8) uchwała w srawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza - dla obrębu Nowy Świat dz. nr 30/24, 30/27 Kościerzyce dz. nr 284, 288/1 i Śmiechowice dz. nr 29/5,  PDFuchwala nr 275-2013.pdf

9) uchwała w srawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza PDFuchwala nr 293-2013.pdf

10) uchwała w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza" PDFuchwala nr 356-2014 cz 1.pdf PDFuchwala nr 356-2014 cz 2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4164191
w tym miesiącu: 43284
dzisiaj: 63

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1