Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referent ds. ochrony środowiska- pok. nr 12, poniedziałek 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

 

Usunięcie drzew lub krzewów

 

Jakie dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Do wniosku składanego przez:

Zarządy dróg należy dołączyć plan wyrębu drzew lub krzewów zatwierdzony przez Wojewódzkiego konserwatora przyrody. Zarządy melioracji należy dołączyć uzgodnienie z Wojewodą.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.), art. 104 KPA.

 

Opis procedury:

Władający nieruchomością składa wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Opłata administracyjna:

Brak.

 

Opłata skarbowa:

Znaczek za 5 złotych złożony na podaniu + znaczek 0,50zł od załącznika

76 złotych za wydanie zezwolenia (nie dotyczy przedsiębiorców i instytucji).

 

Uwagi:

Nie jest wymagane zezwolenie Wójta na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości do:

drzew i krzewów owocowych, owocowych z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, drzew i krzewów sadzonych na plantacjach, drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

dane dotyczące gatunku drzewa, obwód jego pnia (mierzony na wysokości 130cm), nr działki i przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub przyczynę i termin zamierzonego usunięcia krzewów oraz wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. mapka sytuacyjna
Wersja XML