Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych

 1. Przy  znakowaniu  akt  używa  się  symbolu “ ZP”
 2. Podstawowy  zakres działania  obejmuje :

1) przyjmowanie  zleceń  (w  postaci dokumentacji  uzgodnionej ze  zleceniodawcą)  na  udzielenie  zamówień  publicznych  od :

 1. stanowisk  z  Urzędu,
 2. gminnych  jednostek  organizacyjnych ,

2) wybór  trybu postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i określenie  przedmiotu  zamówienia,

3) organizowanie  przetargów  na  wykonanie  zamówienia  publicznego oraz  sporządzanie  protokołów  i  dokumentacji  związanej  postępowaniem,

4) prowadzenie  rejestru  przeprowadzonych  przetargów ,

5) sporządzanie  rocznych  sprawozdań  o udzielonych  zamówieniach publicznych  na  podstawie  przeprowadzonych  przetargów ,

6)  przygotowywanie  wniosków  do  Prezesa  UZP  dotyczących  zgody na zmianę  w  procedurze  udzielania zamówień  publicznych,

7) udział w przygotowaniu aplikacji o fundusze UE i środki krajowe.

Wersja XML