Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólne informacje

 1. Wójt  przyjmuje strony  w  sprawie  skarg  i  wniosków   w  poniedziałki od  godz. 13,00  do  godz.  15,00
 2. Pozostali  pracownicy  przyjmują  interesantów  w   poniedziałki ,  wtorki  , środy, czwartki   i  piątki  w   godzinach   pracy   Urzędu . 
 3. Kasa  Urzędu  obsługuje  interesantów  w  dniach  pracy  Urzędu  w  godzinach od   9,30  -   do  13,00  -  w  poniedziałki , wtorki , środy, czwartki  i  piątki.
 4. Sprawy  wniesione  przez  obywateli  do  Urzędu  są  ewidencjonowane  w  spisach  i  rejestrach  spraw .
 5. Pracownicy  Urzędu  zobowiązani  są  do  rzetelnego  ,  bezstronnego  i  zgodnego  z  prawem  rozpatrywania  i  załatwiania  spraw  wniesionych  przez  obywateli .
 6. Ogólny  nadzór  nad  właściwym  i  terminowym  załatwianiem  indywidualnych  spraw  z  zakresu  administracji  publicznej  sprawuje  Sekretarz  Gminy .
Wersja XML