Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: VII/1/2015, Z dnia: 2015-03-19 -

Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na umorzenia należności wraz z odsetkami tytułem opłat wynikających z umowy Nr 1/91 z dnia 24.05.1991r. za wysypisko w Raciszowie,

Wersja XML