Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: VI/30/2015, Z dnia: 2015-03-12 - w sprawie

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim  etapie postępowania rekrutacyjnego do  przedszkoli  publicznych  prowadzonych przez  Gminę Lubsza, określenia dokumentów niezbędnych do  potwierdzania spełnienia kryteriów oraz  przyznania punktów dla poszczególnych kryteriów

PDFuchwala 30-2015.pdf

Wersja XML