Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: XLIV/319/2014, Z dnia: 2014-03-20 - w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie wspó

w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy w ramach realizacji Projektu pt. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (PO PT).

 

PDFuchwazza 319-2014.pdf

 

Wersja XML