Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: XXXVIII/251/2013, Z dnia: 2013-08-22 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy nieruchomości niezabudowanych, przeznaczo

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych na cele rolnicze, na ogrody przydomowe, stanowiących własność gminy,

 

PDFuchwala nr 251-2013.pdf

 

Wersja XML