Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: XXII/143/2012, Z dnia: 2011-05-24 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 23.04.20009r. w sprawie przyjęcia d realizacji projektu pn:

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 23.04.20009r. w sprawie przyjęcia d realizacji projektu pn: „Program aktywizacji w Gminie Lubsza” w ramach Priorytetu 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

GZarchive.tar.gz

 

Wersja XML