Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: XVII/108/2011, Z dnia: 2011-12-29 - w sprawie stanowiska Rady Gminy Lubsza w sprawie projektu rozporządzenia 

w sprawie stanowiska Rady Gminy Lubsza w sprawie projektu rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych , utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia   w sprawie sądów apelacyjnych , sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia  ich siedzib i obszarów właściwości.

PDFuchwala nr 108-2011.pdf

Wersja XML