Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: XVIII/116/2012, Z dnia: 2012-01-26 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz sprzedaż ułamkowej części gruntu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza

GZarchive.tar.gz

Wersja XML