• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: XIV/96/2011, Z dnia: 2011-11-24 - w sprawie zmiany „studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza"

w sprawie zmiany „studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza"

PDFrozstrzygniecie do uchwaly nr xiv-96-2011.pdf

PDFrozstrzygniecie do uchwaly nr xiv-96-2011.pdf

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4100177
w tym miesiącu: 59742
dzisiaj: 2567

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1