• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: XI/74/2011, Z dnia: 2011-09-22 - w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z 

w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z  dnia 12.03.2009r  w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,  funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza

 

PDFuchwala nr 74-2011.pdf

 

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4074299
w tym miesiącu: 33864
dzisiaj: 2017