Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: IX/60/2011, Z dnia: 2011-06-20 - w  sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/265/2005 Rady Gminy Lubsza z dnia 26.04.2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udziel

w  sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/265/2005 Rady Gminy Lubsza z dnia 26.04.2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza (DZ. Urz. Woj. Opolskiego Nr 38 poz. 1254), zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/314/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 24.02.2006r  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 26 poz. 905),  Uchwałą Nr XXXVIII/350/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30.06.2006r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48 poz. 1538) oraz Uchwałą Nr XX/140/2008/ Rady Gminy Lubsza z dnia 29 maja 2008 r.  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46 poz.1596),

 

PDFuchwala nr 60-2011.pdf

 

Wersja XML