Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: IX/59/2011, Z dnia: 2011-06-20 - w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 23.04.2009r. w sprawie przyjęcia do realiza

w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 23.04.2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn: „Program aktywizacji w Gminie Lubsza” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w Podziałaniu 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PDFuchwala nr 59-2011.pdf

 

Wersja XML