Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: VII/50/2011, Z dnia: 2011-04-21 - w  sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Zarządem Powiatu Brzeskiego w zakresie wykonania zadania P

w  sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Zarządem Powiatu Brzeskiego w zakresie wykonania zadania Powiatu Brzeskiego obejmującego remont chodnika w miejscowości Kościerzyce wzdłuż drogi powiatowej nr 1158O

 

PDFuchwala nr 50-2011.pdf

 

Wersja XML