Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: IV/29/2011, Z dnia: 2011-01-20 - w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXX

w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/359/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30.08.2006r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Pisarzowice i Garbów

 

PDFuchwala nr 29.pdf

 

Wersja XML