Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: II/6/2010, Z dnia: 2010-12-14 - w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza „Klucz do wzrostu jakości w nauczaniu&r

w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza „Klucz do wzrostu jakości w nauczaniu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

PDFuchwala nr 6-2010.pdf

 

Wersja XML