Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer: XXXVI/244/2009, Z dnia: 2009-06-18 - w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie przez Gminę Lubsza do przedsięwzięcia dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji planowanego do realizacji z Europejskie

w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie przez Gminę Lubsza do przedsięwzięcia dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji planowanego do realizacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach programu Operayjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie rżnic w jakości usług edukacyjnych - projekt konkursowy Opolska Akademia Efektywnej nauki, dla którego Wnioskodawcą do dofinansowania jest Leader School Małgorzata Rogozińska Jacek Rogóla Spółka Cywilna z/sw Opolu, ul. Grunwaldzka 10.

PDFuchwala nr 244.pdf

Wersja XML