Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje środowiskowe

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 156, 162 w obrębie Rogalice, gmina Lubsza”,

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Lubsza  zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 219, 220 w obrębie Czepielowice w gm. Lubsza”, na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcie tj. PVE 280 Sp. z o.o., ul. J. K. Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz. 

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Lubsza zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 130/1, 130/2, 131 w obrębie Lubicz w gm. Lubsza”, na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcie tj. PVE 280 Sp. z o.o., ul. J. K. Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz. 

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Lubsza zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa 1 farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 310, w obrębie Mąkoszyce, gm. Lubsza”

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr 812 położonej na terenie gminy Lubsza obręb Czepielowice”

 • Obwieszczenie

  o wydaniu postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Farma fotowoltaiczna Czepielowice” 

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  Informacja o wydaniu w dnia 30.08.2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Czepielowice”.

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Lubsza informuje o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Czepielowice”

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu w dnia 22.06.2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Nowy Świat, gmina Lubsza w wyniku rozbiórki części istniejących zbiorników na gnojowicę w ilości 8 szt. o pojemności 450 m3 każdy i budowie 3 szt. zbiorników na gnojowicę o pojemności 3027 m3 każdy’’

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu w dnia 08.04.2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Lubicz”