Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje środowiskowe

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu w dnia 08.04.2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Lubicz”
  Data publikacji: 08-04-2022 09:53
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Czepielowice”
  Data publikacji: 04-04-2022 13:18
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Lubicz”,
  Data publikacji: 21-03-2022 13:56
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla  przedsięwzięcia polegającego na: Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat, na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat. 
  Data publikacji: 17-03-2022 09:39
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat
  Data publikacji: 25-02-2022 13:05
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Lubicz”, na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcie tj. Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza reprezentowanego przez Pracownie Geodezyjno-Projektową Adam Bednarz, ul. Piastowska 2, 49-300 Brzeg.
  Data publikacji: 21-12-2021 13:53
 • Obwieszczenie

  dla przedsięwzięcia pn: Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat. 
  Data publikacji: 05-05-2021 14:03
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  zawiadamiam, że zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 14.08.2020r. sygn. akt SKO.40.985.2020.oś ponownie przystąpiono do rozpatrzenia wniosku z dniu 18.12.2015r. firmy: Agro Gobarto Sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej Nowy Świat obejmującej budowę budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP na działkach nr 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb ewid. 0543 Nowy Świat, gm. Lubsza. 
  Data publikacji: 24-02-2021 11:55
 • Obwieszczenie

  informacja o umorzeniu w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odnowa zanieczyszczonych gleb metodą płyty bioremediacyjnej", na działce nr 118/3 obrębu Raciszów , gm. Lubsza.
  Data publikacji: 12-08-2020 11:56
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Lubsza zawiadamia Strony- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odnowa zanieczyszczonych gleb metodą płyty bioremediacyjnej”, na dz. nr 118/3 obrębu Raciszów
  Data publikacji: 22-06-2020 14:05
Wersja XML