Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Pomoc poszkodowanym producentom rolnym              

W związku z podjętą 31 sierpnia 2015 r. uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnej produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem tegorocznej suszy, Rząd przewiduje możliwość udzielania pomocy poszkodowanym producentom rolnym. W nawiązaniu do pisma Wojewody Opolskiego i z uwagi na konieczność zakończenia prac Komisji szacującej straty do 16 września 2015 r., wyznacza się ostateczny termin składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach do 10 września 2015 r.  

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza  


Wersja XML