Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. RAPORT O STANIE GMINY LUBSZA ZA 2019 R.
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:19
 2. projekt uchwały 161-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:12
 3. projekt uchwały 160-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:11
 4. projekt uchwały 159-2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:10
 5. projekt uchwały 158-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” na wszystkich obywateli gminy
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:09
 6. projekt uchwały 157-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:08
 7. projekt uchwały 156-2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:06
 8. projekt uchwały 155-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:05
 9. projekt uchwały 154-2020 w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele rolnicze, na ogrody przydomowe, stanowiących własność gminy,
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:04
 10. projekt uchwały 153-2020 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Lubsza dla uczniów
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:03
Wersja XML