Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Interpelacje radnych
  Data modyfikacji: 06-07-2020 15:26
 2. Wyniki głosowań - kadencja 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 06-07-2020 15:25
 3. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Data modyfikacji: 06-07-2020 14:07
 4. projekt uchwały 165-2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok
  Data modyfikacji: 01-07-2020 13:38
 5. projekt uchwały 172-2020 w sprawie wyrażanie zgody na współdziałanie z Powiatem Brzeskim w zakresie wykonania zadania obejmującego budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1169 O w miejscowości Błota
  Data modyfikacji: 01-07-2020 11:48
 6. projekt uchwały 171-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Data modyfikacji: 01-07-2020 11:46
 7. projekt uchwały 170-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza obręb Mąkoszyce,
  Data modyfikacji: 01-07-2020 11:45
 8. projekt uchwały 169-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza obręb Mąkoszyce
  Data modyfikacji: 01-07-2020 11:44
 9. projekt uchwały 168-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego w Kościerzycach,
  Data modyfikacji: 01-07-2020 11:43
 10. projekt uchwały 167-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubsza na rok szkolny 2020/2021
  Data modyfikacji: 01-07-2020 11:42
Wersja XML