Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Nr XX/168/2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  Data modyfikacji: 03-12-2020 13:08
 2. Nr XX/167/2020 w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2021
  Data modyfikacji: 03-12-2020 13:08
 3. Nr XX/166/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Data modyfikacji: 03-12-2020 13:05
 4. Nr XX/187/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Lubsza i Gmin Brzeg, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława oraz Skarbimierz przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Brzeg.
  Data modyfikacji: 03-12-2020 13:03
 5. Nr XX/186/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Szydłowice
  Data modyfikacji: 03-12-2020 13:02
 6. Nr XX/185/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Szydłowice
  Data modyfikacji: 03-12-2020 13:01
 7. Nr XX/184/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Dobrzyń
  Data modyfikacji: 03-12-2020 13:01
 8. Nr XX/183/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Dobrzyń
  Data modyfikacji: 03-12-2020 13:00
 9. Nr XX/182/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/132/2020 z dnia 25 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
  Data modyfikacji: 03-12-2020 12:59
 10. Nr XX/181/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi
  Data modyfikacji: 03-12-2020 12:58
Wersja XML