Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Petycje
  Data modyfikacji: 29-06-2022 13:04
 2. Zaproszenie do złożenia oferty
  Data modyfikacji: 28-06-2022 11:02
 3. Zaproszenie do złożenia oferty
  Data modyfikacji: 28-06-2022 11:00
 4. Interpelacje radnych
  Data modyfikacji: 27-06-2022 15:42
 5. Wyniki głosowań - kadencja 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 27-06-2022 15:07
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza
  Data modyfikacji: 22-06-2022 13:32
 7. Gospodarka Nieruchomościami - wykazy - 2022r.
  Data modyfikacji: 22-06-2022 13:18
 8. projekt uchwały 319-2022 w sprawie zmiany budżetu na rok 2022
  Data modyfikacji: 22-06-2022 13:13
 9. projekt uchwały 330-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 22-06-2022 13:12
 10. projekt oświadczenia 329-2022 w sprawie wydania opinii na temat interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza Uchwalonego uchwałą Rady Gminy Lubsza z dnia 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dnia 11.05.2005r. nr 32 poz. 843), uchwałą Rady Gminy Lubsza z dnia 24.04.2008r. nr XIX/133/2008 (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dnia 19.06.2008r. nr 42 poz. 1525) oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLII/293/2013 z dnia 30.12.2013r.
  Data modyfikacji: 22-06-2022 09:18
Wersja XML