Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Informacja o ogłoszeniu
  Data modyfikacji: 10-07-2020 13:38
 2. Interpelacje radnych
  Data modyfikacji: 10-07-2020 10:14
 3. Uchwały budżetowe
  Data modyfikacji: 08-07-2020 11:09
 4. Nr XVII/128/2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020
  Data modyfikacji: 08-07-2020 11:09
 5. Petycje
  Data modyfikacji: 08-07-2020 11:07
 6. Nr XIX/164/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szydłowice
  Data modyfikacji: 08-07-2020 11:07
 7. Nr XIX/163/2020 w sprawie wyrażanie zgody na współdziałanie z Powiatem Brzeskim w zakresie wykonania zadania obejmującego budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1169 O w miejscowości Błota
  Data modyfikacji: 08-07-2020 11:06
 8. Nr XIX/162/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Data modyfikacji: 08-07-2020 11:04
 9. Nr XIX/161/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza obręb Mąkoszyce
  Data modyfikacji: 08-07-2020 11:03
 10. Nr XIX/160/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza obręb Mąkoszyce
  Data modyfikacji: 08-07-2020 11:02
Wersja XML