Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza
  Data modyfikacji: 17-01-2020 13:54
 2. Nr XV/117/2019 w sprawie przekazania Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
  Data utworzenia: 17-01-2020 10:58
 3. Nr XV/116/2019 w sprawie rozpatrzenia ponownej petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Data modyfikacji: 17-01-2020 10:57
 4. Nr XV/115/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubszy
  Data modyfikacji: 17-01-2020 10:56
 5. Nr XV/114/2019 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Lubsza na prace konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Lubszy
  Data modyfikacji: 17-01-2020 10:56
 6. Nr XV/113/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
  Data modyfikacji: 17-01-2020 10:55
 7. Nr XV/112/2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego
  Data modyfikacji: 17-01-2020 10:54
 8. Nr XV/111/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Lubsza
  Data modyfikacji: 17-01-2020 10:53
 9. Nr XV/110/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok
  Data modyfikacji: 17-01-2020 10:52
 10. Nr XV/109/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 17-01-2020 10:51
Wersja XML