Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Ogłoszenie o naborze
  Data modyfikacji: 15-10-2021 13:12
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza
  Data modyfikacji: 14-10-2021 14:54
 3. Gospodarka Nieruchomościami - wykazy - 2021r.
  Data modyfikacji: 12-10-2021 14:51
 4. Petycje
  Data modyfikacji: 12-10-2021 14:48
 5. Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza
  Data modyfikacji: 12-10-2021 14:27
 6. Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza
  Data modyfikacji: 07-10-2021 13:15
 7. Naprawa dróg gminnych – wykonanie nawierzchni asfaltowych
  Data modyfikacji: 01-10-2021 13:40
 8. Rejestry i ewidencje
  Data modyfikacji: 28-09-2021 11:28
 9. Wyniki głosowań - kadencja 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 13-09-2021 12:02
 10. projekt uchwały 258-2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  Data modyfikacji: 06-09-2021 15:40
Wersja XML