Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Nr WG.0050.19.2021 w sprawie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza
  Data modyfikacji: 25-05-2022 13:26
 2. Nr WG.0050.18.2021 w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Lubsza
  Data modyfikacji: 25-05-2022 13:25
 3. Nr WG.0050.17.2021 w sprawie zmiany budżetu na rok 2021
  Data modyfikacji: 25-05-2022 13:24
 4. Nr WG.0050.16.2021 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku
  Data modyfikacji: 25-05-2022 13:23
 5. Nr WG.0050.14.2021 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2021/2022 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubsza
  Data modyfikacji: 25-05-2022 13:18
 6. Nr WG.0050.13.2021 w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia publicznego pzredszkola
  Data modyfikacji: 25-05-2022 13:16
 7. Nr WG.0050.12.2021 w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia oddziału
  Data modyfikacji: 25-05-2022 13:15
 8. Nr WG.0050.11.2021 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
  Data modyfikacji: 25-05-2022 13:14
 9. Nr WG.0050.10.2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Lubsza
  Data modyfikacji: 25-05-2022 13:13
 10. Nr WG.0050.9.2021 w sprawie ustalenia liczby oddziałów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, oddziałów punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubsza na rok szkolny 2021/2022
  Data modyfikacji: 25-05-2022 13:11
Wersja XML