Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogloszenie

I Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 01.12.2014r. godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy z następujących porządkiem:

1.     Otwarcie obrad.2.     Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Lubszy.3.     Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.4.     Stwierdzenie kworum.5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej 6.     Wybór Przewodniczącego7.     Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.8.     Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

Poniżej  do pobrania Postsnowienie Komisarza Wyborczego w Lubszyw spr zwołania I sesji Rady Gminy Lubsza


PDFpostanowienie komisarza wyborczego.pdf

Wersja XML