Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

KOMUNIKAT SPECJALNY

W związku z rozpoczęciem wykonywania zabiegów ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa w Opolu Oddział w Brzegu podaje wytyczne  dotyczące środków ostrożności  zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół 

stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 roku, poz. 455); zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu opryskiwacza mającego aktualne badania potwierdzające jego sprawność techniczną; należy bardzo DOKŁADNIE  I WNIKLIWIE zapoznać się z etykietą instrukcją stosowania środka ochrony roślin i stosować środki ochrony ściśle z podanymi w niej zaleceniami zwracając szczególną uwagę  na część etykiety instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa dla pszczół; nie stosować środków toksycznych dla pszczół w czasie kwitnienia oraz na uprawach na których są kwitnące chwasty; bezwzględnie przestrzegać okresów prewencji dla pszczół; stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin; usuwać lub zabezpieczać ule przed wychodzeniem pszczół, w przypadku gdy chcemy stosować środki owadobójcze w pobliżu pasieki.

 WOJEWÓDZKI INSPEKTOR        

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU


Wersja XML