Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

     Lubsza, 03.04.2013 GK.272.18.2013    ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający:  Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza tel/fax 77 411 86 30 e-mail: gk@lubsza.ug.gov.pl lub lubsza@lubsza.ug.gov.pl  zaprasza do złożenia oferty na:  II. Przedmiot zamówienia: Maszyna czyszcząco-zbierająca o zasilaniu elektrycznym do czyszczenia powierzchni Lumaflex Linosport Classic Maszyna przeznaczona jest do czyszczenia podłogi w hali sportowej wykonanej z nawierzchni Lumaflex Linosport Classic oraz podłogi na korytarzach szkolnych wykonanej z płytek ceramicznych typu gres. Maszyna musi pozwalać na czyszczenie nawierzchni Lumaflex Linosport Classic zgodnie z zaleceniami czyszczenia i pielęgnacji producenta: Tarkett S.p.a. Przedmiot zamówienia musi spełniać, co najmniej, następujące wymagania: 1. zasilanie elektryczne 230-240V / 50 Hz; 2. wydajność teoretyczna, co najmniej 1200 m2/godz.; 3. szerokość robocza, co najmniej 400 mm 4. regulowana wysokość rękojeści umożliwiająca dostosowanie do wzrostu osoby obsługującej; 5. pojemność zbiorników na wodę czystą i brudną, co najmniej 20 l każdy; 6. maksymalny poziom hałasu 70 dB; 7. gwarancja producenta min. 24 miesiące; 8. instrukcja w języku polskim; 9. termin dostawy do 21 dni od złożenia zamówienia; 10. maszyna powinna być kompletna, zawierać wszystkie elementy niezbędne do        natychmiastowego rozpoczęcia pracy, w tym komplet uchwytów do padów, komplet szczotek       i ściągaczek; 11. bezpłatne szkolenie personelu po dostawie urządzenia. Do oferty należy dołączyć informację: 1. o zasadach obsługi posprzedażowej w ramach serwisu gwarancyjnego, terminach usuwania     usterek, ilości przeglądów gwarancyjnych, w tym kalkulację kosztów przeglądów w okresie gwarancji z podaniem kosztów wszystkich elementów przeglądów gwarancyjnych, takich jak koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny, koszty obowiązkowej wymiany elementów maszyny, itp., 2. o zasadach obsługi posprzedażowej w ramach serwisu pogwarancyjnego (dostęp do części      zamiennych i akcesoriów, naprawy, okresowe przeglądy, terminy realizacji, kalkulacja kosztów     serwisu). III. Termin złożenia oferty: 25 kwietnia 2013r. do godz. 15.00 (oferta w formie papierowej). IV. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy w Lubszy 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16. V. Głównym kryterium wyboru oferty będzie wartość oferty brutto będąca sumą ceny brutto dostawy kompletnej maszyny do hali sportowej w Mąkoszycach, ul. Pocztowa 4, 49-315 Mąkoszyce wraz z bezpłatnym szkoleniem personelu po dostawie urządzenia oraz kosztów brutto obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, obejmujących koszty wszystkich elementów przeglądów gwarancyjnych, takich jak koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny, koszty obowiązkowej wymiany elementów maszyny, itp. VI. Warunki płatności: wynagrodzenie płatne po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do hali sportowej w Mąkoszycach, ul. Pocztowa 4, 49-315 Mąkoszyce  w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury od dostawcy. Płatność za przeglądy gwarancyjne - po ich wykonaniu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury. VII. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania: Jacek Chabior – tel.: 77 411 86 30 w. 136 VIII. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik w formacie WORD do pobrania na stronie internetowej urzędu)

DOCXformularz ofertowy.docx

Wersja XML